Monday, June 24, 2013

1 chiếc exciter biển số quá dữ

Xe biển 34567 tiến liên tục20130624-155300.jpg

20130624-155345.jpg

Chiếc xe này chắc của bác nào làm "trong ngành" quá ! Vì nó nằm ở trụ sở CA quận

No comments:

Post a Comment