Friday, June 28, 2013

Little cub 50cc có đề 2005

Little cub 50cc có đề 2005


hôm trước mình chụp ảnh em cub little 50cc có đề này rồi nhưng chưa được rõ mấy, nay chụp lại cho rõ hơn để các bạn chim ngưỡng em nó cho kĩ

[caption id="attachment_644" align="alignnone" width="2592"]Little cub 50cc có đề 2005 Little cub 50cc có đề 2005[/caption]

[gallery columns="2" ids="651,650,649,648,647,646,640,641,642,643,644,645,639,638,637,636,633,635,628,629,630,631,632"]

 

bên dưới là em little cub đời 99 50cc không có đề


 

[gallery columns="2" ids="657,658,659,660,661"]

 

No comments:

Post a Comment