Thursday, March 13, 2014

Wave Alpha 2014

Wave Alpha 2014


Wave Alpha 2014  hiện nay vẫn là mẫu giống đời 2013. Tuy nhiên phân biệt bằng cách nhìn số máy . Wave Alpha 2014 số máy phải là 52xxxx ( số máy bắt đầu là 52) Wave Alpha 2013 số máy là 50xxxx v

[caption id="attachment_917" align="alignnone" width="959"]Wave Alpha 2014 Wave Alpha 2014[/caption]

Đặc điểm của Wave Alpha 2014: Các đặc điểm sau của wave a 2014 giúp bạn phân biệt Ống Pô sơn màu đen, phuộc sau màu đen parts02-240x160.jpg Bình xăng con có ống hơi lên bình xăng lớn, Đùm trước và đùm sau nhỏ hơn wave alpha đời cũ dongco.png Số máy 52xxxx Trên bọc sên có dan miếng giấy màu trắng ghi " sản xuất năm 2014" giò đạp không có cục cao su màu đen parts01-380x220.jpg

Hình wave alpha 2014

[caption id="attachment_462" align="alignnone" width="500"]honda wave alpha 2013 honda wave alpha 2014[/caption]

 

[caption id="attachment_918" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu đen wave alpha 2014 màu đen[/caption]

[caption id="attachment_919" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu đỏ wave alpha 2014 màu đỏ[/caption]

[caption id="attachment_920" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu xám lông chuột wave alpha 2014 màu xám lông chuột[/caption]

[caption id="attachment_921" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu xanh wave alpha 2014 màu xanh[/caption]

 

[caption id="attachment_922" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu do wave alpha 2014 màu do[/caption]

[caption id="attachment_923" align="alignnone" width="800"]wave alpha 2014 màu trắng wave alpha 2014 màu trắng[/caption]

1 comment: